ЕПВ – актуална информация и промени, свързани с COVID-19

Актуална информация за клиенти, външни партньори и потенциални посетители на ЕПВ, обновена на 1 април 2020 г.