Архив: 17 мар. 2020

БПВ - мерки за превенция на коронавирус

БПВ – мерки за превенция на коронавирус

На своята уеб страница, Патентно ведомство публикува следните МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС