БПВ – мерки за превенция на коронавирус

На своята уеб страница, Патентно ведомство публикува следните МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС