Архив: 11 юли 2019

Ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ

Ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ

Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) наскоро обяви ново правило, което изисква всички чуждестранни заявители, регистранти и страни по производства, свързани със спорове за търговски марки, както и такива, стартирали процедури пред Апелативния състав на USPTO, да бъдат представлявани от адвокат, който е лицензиран да практикува в САЩ.