Бразилия се присъединява към международната система за търговски марки

Значителни ползи за собствениците на търговски марки в Бразилия и по света