Архив: 04 юли 2019

Klaus Feichtinger

Европейска награда за изобретател 2019 – победители в категория Индустрия

Klaus Feichtinger § Manfred Hackl Изобретение: Рециклиране на пластмаси с по-висока производителност