Архив: юни, 2019

Advice In Jewish Dating Sites - Some Insights

Advice In Jewish Dating Sites – Some Insights

Discover eco dating with EliteSingles. Men from around the world flock to Filipina dating websites in hopes of security lifelong love with a woman who is beautiful on the outside and in. Finding the perfect site to get matched with your soulmate doesn’t have to be difficult. The Kismet” feature of EliteDating gives you 20 […]

30 години Мадридски протокол

30 години Мадридски протокол

На 27 юни 2019 г., бе отбелязана 30-годишнината от приемането на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.

Лисабонска система

Албания се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба

На 26 юни 2019 г. Албания депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт от Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските означения.

награда за изобретател

Победители в Европейска награда за изобретател 2019

Европейското патентно ведомство (EPO) почете изключителни изобретатели от Австрия, Франция, Япония, Холандия и Испания по време на церемонията за връчване на Европейска награда за изобретател във Виена.

Стажове в Европейския парламент

Стажове в Европейския парламент

Европейският парламент е важен форум за дебат и вземане на политически решения на европейско ниво. Неговите членове са пряко избрани, за да представляват интересите на европейските граждани и да гарантират, че ЕС работи по демократичен начин.

МСП

Проучване показва връзката между растежа на МСП и използването на интелектуална собственост

Според ново проучване, проведено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), малките и средни предприятия, които подават заявления за регистрация на патент, търговска марка или промишлен дизайн, има по-голяма вероятност да се радват на висок растеж, отколкото МСП, които не го правят.

Европейска награда

Европейска награда за изобретател 2019 – гласуване

В рамките на тазгодишното издание на Европейска награда за изобретател, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) кани членовете си да гласуват за своя фаворит сред изобретателите, който да получи т.нар “Популярна награда”.