Архив: февруари, 2019

търговска тайна

Проект за Закон за защита на търговската тайна – коментари

Коментари на Институт за интелектуална собственост и иновации относно приетия от Парламента на първо четене Закон за защита на търговската тайна.

Закон за защита на търговската тайна

Закон за защита на търговската тайна – гласуван от Парламента

Със значително закъснение и след продължително обществено обсъждане, на 02 януари 2019 г. Министерски съвет на Република България предложи за приемане от Народното събрание проект на Закон за защита на търговската тайна. Миналата седмица мина и гласуването на първо четене като „За“ закона гласуваха 90 народни представители, „Против“ – 3 и „Въздържали се“ – 27. […]