Архив: 10 авг. 2018

Сигнали за нередности в работата на Патентно ведомство

Сигнали за нередности в работата на Патентно ведомство

Реда за подаване на сигнали се урежда с разпоредби в устройствения правилник на Патентно ведомство. Интересна е промяната в правилника, според която реално сигнали могат да се подават само срещу най-ниските нива на администрацията. Тези правила са напълно неработещи за злоупотреби извършвани от директори на дирекци и по по-висши ръководители на ПВ. Явно създадените правила изпращат […]