Архив: 11 юли 2018

административна тежест

ИНСТРУКЦИЯ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СЪЗДАВА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ПАТЕНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Приетата от Патентно ведомство Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, вместо да облекчи администрирането на правата на патентопритежателите, ги натоварва с допълнителна административна тежест. В чл. 3, ал. 3 от Инструкцията е въведено изискване […]