Архив: 30 юни 2018

Въпросник, свързан с приемането на нов Закон за марките и географските означения

Въпросник, свързан с приемането на нов Закон за марките и географските означения

Обществена консултация, провеждана в рамките на извършването на Цялостни предварителни оценки на въздействието относно планирани регулативни намеси на национално ниво, свързани с приемането на нов Закон за марките и географските означения и нов Закон за защита на търговската тайна ВЪПРОСНИК Име: Организация / институция/лице: Телефон: Електронна поща: Информация във връзка с обществената консултация Първата част […]