Архив: 09 сеп. 2015

Бенелюкс въведе инструмента Back Office за промишлен дизайн

Бенелюкс въведе инструмента Back Office за промишлен дизайн

Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) наскоро въведе софтуерния пакет за инструмента Back Office за промишлен дизайн, разработен в рамките на Фонда за сътрудничество. Първото заявление вече е получено и обработено чрез новата система. Това изпълнение е резултат от значителни усилия и тясно сътрудничество между Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и BOIP. […]