Архив: 08 май 2015

Недобросъвестни действия на финансова институция

Недобросъвестни действия на финансова институция

КЗП забрани недобросъвестни действия на финансова институция Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на „Кредихелп” ООД да действа недобросъвестно спрямо клиентите си, като не им предоставя своевременно пълна информация относно изискванията за обезпечение по договор за заем. Преди сключването на договора търговецът не уведомява заемополучателя, че съществува срок (3 дни), в който е необходимо […]

Промяната в индивидуалната такса за международна марка - Норвегия

Промяната в индивидуалната такса за международна марка – Норвегия

В съответствие с член 35 (2) (d) от Общия правилник по Мадридското споразумение и Протокола, генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) е постановил, че от 6 юни 2015 г стойността на индивидуалната такса за международна марка, дължима по отношение на Норвегия ще се промени. Тези суми ще бъдат 278 швейцарски франка за […]

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА”

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА”

Концентрация между „Максима България” и „МАГАЗИНИ ЕВРОПА” В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, е постъпило уведомление, по което е образувана преписка, с което Комисията се уведомява за намерението на „Максима България” ЕООД да придобие контрол върху Един магазин от търговска верига „МАГАЗИНИ ЕВРОПА“ АД. Търговските дейности на въпросните предприятия в Република България са: – […]