Архив: 03 февр. 2015

Френският национален институт за интелектуална собственост вече е част от Хармонизираната база данни

Френският национален институт за интелектуална собственост вече е част от Хармонизираната база данни

Френският национален институт за интелектуална собственост (INPI) се присъедини към Хармонизираната база данни със стоки и услуги за класифициране на търговски марки, достъпна през инструмента TMclass. С интегрирането на INPI, всички национални и региoнални ведомства в рамките на Европейския съюз вече са част от инструмента. TMclass е най-голямата база данни за класификация на търговски марки в […]

Сливане между Софарма и Медика АД

Сливане между Софарма и Медика АД

Предстои сливане между Софарма и Медика АД В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, е постъпило уведомление за предстояща концентрация между „Софарма“ АД и „Медика“ АД. Основните търговски дейности на въпросните предприятия са : -„Софарма“ АД – производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и чужбина, научно-изследователска дейност в областта на фитохимията, химията […]