Архив: септември, 2014

Творчески индустрии и авторски права

Творчески индустрии и авторски права

Copyrights.bg представя втора част от доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Творчески индустрии и авторски права Автори Доц. д-р Иван Чалъков Гл. ас. Донка Кескинова катедра “Приложна и институционална социология”, ПУ “Паисий Хилендарски” Авторските права като елемент от пазарните отношения Авторските права вече са реален актив и […]

The post Творчески индустрии и авторски права appeared first on CopyRights.BG.

Copyrights.bg представя втора част от доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Творчески индустрии и авторски права Автори Доц. д-р Иван Чалъков Гл. ас. Донка Кескинова катедра “Приложна и институционална социология”, ПУ “Паисий Хилендарски” Авторските права като елемент от пазарните отношения Авторските права вече са реален актив и […]

The post Творчески индустрии и авторски права appeared first on CopyRights.BG.

Сигнали на потребители срещу eMAG.bg

Сигнали на потребители срещу eMAG.bg

КЗК се самосезира срещу eMAG.bg по сигнали на потребители Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения по Глава VІІ от ЗЗК от страна на „Данте Интернешънъл“ СА („Dante International“ SA), Румъния. Докладната записка е по повод постъпили в Комисията за защита на конкуренцията сигнали от потребители, в които са […]

Ново онлайн обучение – регистриран европейски дизайн

Ново онлайн обучение – регистриран европейски дизайн

За да отговори на нестихващия интерес към повече курсове в сферата на интелектуалната собственост, през септември 2014г., Академията на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM организира ново онлайн обучение по европейски дизайн, което се провежда в eLearning платформата (OALP). eLearning инструментът представя ключова информация, имаща отношение към регистрираните европейски дизайни (RCD) и анализира […]

Не е извършено нарушение от Нигема

Не е извършено нарушение от Нигема

Комисия за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от страна на „Нигема“ ООД. В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Виктори Трейд 21“ ООД, гр. Ямбол, съдържащо твърдения за извършени нарушения от страна на „Нигема“ ООД, гр. София, както и за установяване на нарушенията, постановяване прекратяването им […]

Статистически данни относно Договора от Будапеща за 2013 година

Статистически данни относно Договора от Будапеща за 2013 година

Обща информация за Договора от Будапеща Договора от Будапеща за международно признаване на депозираните микроорганизми за целите на патентната процедура, е договор, администриран от СОИС и играе важна роля в биотехнологичните изобретения. Разкриването на едно изобретение е едно от основните изисквания за предоставяне на патент. Когато изобретението съдържа микроорганизъм или друг биологичен материал, обикновеното описание […]

Искове срещу трите мобилни оператори

Искове срещу трите мобилни оператори

КЗП завежда колективни искове срещу трите мобилни оператори за прекомерно високи неустойки при прекратяване на договори. Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи наличието на една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните договори и на трите телекома за предоставяне на мобилни услуги. Уговорката предвижда клиентите да заплатят прекомерно висока неустойка – всички […]

КЗП с 50 000 лв. търговци на цигари

КЗП с 50 000 лв. търговци на цигари

Комисията за защита на потребителите глоби с 50 000 лв. търговци на цигари Бургаският районен съд потвърди наказателните постановления на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за налагане на имуществени санкции по 50 000лв. на двама търговци, които са нарушили Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Единият търговец е предлагал за продажба тютюневи изделия […]

Защита на компютърни програми през шейсете години  в САЩ

Защита на компютърни програми през шейсете години в САЩ

Софтуерите не винаги са били патентоспособни в САЩ, въпреки че в момента патентоването е факт, не е ясно, че това винаги ще бъде така.  В миналото Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ, не е предоставяло патенти за изобретения, свързани с компютърен софтуер. През 1960 година, ПВ (патентното ведомство) на САЩ избягва предоставянето на […]

Иск срещу Енерго-Про Мрежи

Иск срещу Енерго-Про Мрежи

Комисия за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу Енерго-Про Мрежи АД Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Енерго-Про Мрежи“АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл. 38, ал. 4 и чл. 38, ал. 9 от Общите условия на договорите за пренос на […]

Алианц няма вина за медийните атаки срещу Доверие

Алианц няма вина за медийните атаки срещу Доверие

Според КЗК,  Пенсионноосигурително дружество Алианц България няма вина за медийните атаки срещу ПОК Доверие Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от страна на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” Повод за образуване на производството е постъпило в Комисията писмо от Зам.-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) (с приложено към него копие […]