Архив: 26 сеп. 2014

КЗК образува следните производства

КЗК образува следните производства

КЗК образува открито производство по искане на Солид ко БГ Производство № КЗК/1041/2014 На 17.09.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Солид ко БГ“АД срещу Bolton alimentari S.P.A., Италия и „ЕОС-ЛД“ООД за нарушение на търговска марка и увреждането на доброто име, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Комисията за защита на […]

Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

В опит да стимулира иновациите и търговията, Европейското патентно ведомство стартира пилотни програми съвместно с патентните ведомства на Канада, Мексико и Сингапур, чиято цел е да ускорят обработването на заявления за регистрация на патент, започвайки през януари 2015г. Двустранните споразумения са подписани в Женева от Президента на ЕПВ Беноа Батистели и ръководителите на трите патентни […]