Национална стратегия за интелектуалната собственост в България

РАБОТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ