Архив: септември, 2014

NEW PROJECT ABOUT INNOVATION MANAGEMENT

Intellectual property portal IP Bulgaria presents an innovative project that has been launched to increase the general knowledge of the audience about topics such as business management, innovation and value creation processes. Az Upravlyavam (‘I manage’, azupravlyavam.com) is an internet web site about the meaning of the innovations and their contribution to the business and […]

Предстояща концентрация между предприятия

Предстояща концентрация между предприятия

Предстояща концентрация между Озеленяване ЕАД и Пазари Юг ЕАД В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление. С него Комисията се уведомява за намерението на „Озеленяване” ЕАД, София и „Пазари Юг” ЕАД, София да осъществят концентрация, посредством преобразуване на двете дружества чрез вливане на първото в „Пазари Юг” ЕАД. Търговските дейности на въпросните […]

СОИС съобщи новия управленски  екип

СОИС съобщи новия управленски екип

Страните-членки на СОИС, одобриха предложенията на генералния директор Франсис Гъри за нов управленски екип, състоящ се от 4-ма заместник генерални директори и 4-ма помощник-генерални директори. Новия екип ще бъде назначен на 1 декември 2014 година. Г-н Гъри благодари на досегашния екип за работата им през предишния мандат, казвайки “ Имаме много успешни резултати през този […]

Benoît Battistelli : IP тържество в Прага

Benoît Battistelli : IP тържество в Прага

След лятната ваканция, аз съм изключително доволен да започна с отчитане на честването на 95-годишнината от Чешкото патентно ведомство, което се проведе миналата седмица в Прага в присъствието на много личности, включително заместник-председателя, министъра на търговията и промишлеността, ръководителите на WIPO (Световната организация за интелектуална собственост), OHIM ( Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар), и […]

КЗК образува следните производства

КЗК образува следните производства

КЗК образува открито производство по искане на Солид ко БГ Производство № КЗК/1041/2014 На 17.09.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Солид ко БГ“АД срещу Bolton alimentari S.P.A., Италия и „ЕОС-ЛД“ООД за нарушение на търговска марка и увреждането на доброто име, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Комисията за защита на […]

Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

Пилотни програми за стимулиране на иновациите от Европейското патентно ведомство

В опит да стимулира иновациите и търговията, Европейското патентно ведомство стартира пилотни програми съвместно с патентните ведомства на Канада, Мексико и Сингапур, чиято цел е да ускорят обработването на заявления за регистрация на патент, започвайки през януари 2015г. Двустранните споразумения са подписани в Женева от Президента на ЕПВ Беноа Батистели и ръководителите на трите патентни […]

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

Чрез своя уеб-базиран интерфейс, WIPO Pearl насърчава точно и последователно използване на термини от различните езици, и прави по-лесно търсенето и споделянето на  научни и технически познания. Базата данни първоначално включва заявки, подадени чрез Договора за патентно коопериране (PCT), но в крайна сметка ще включва и колекции от други области на СОИС, като търговски марки, […]

Заблуждаващи билбордове в магазин ИКЕА

Заблуждаващи билбордове в магазин ИКЕА

КЗК се самосезира за наличие на заблуждаващи рекламни билбордове в магазин ИКЕА Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение от страна на магазин ИКЕА – „Хаус Маркет България“ АД. Докладната записка е по повод постъпил в Комисията за защита на конкуренцията  сигнал по електронен път, с който сигналоподателят уведомява Комисията […]

Индо-европейска конференция за патенти

Индо-европейска конференция за патенти

7 ноември 2014 Европейско патентно ведомство, Мюнхен Европа и Индия са важни източници на иновации, а освен това са и атрактивни пазари за технологии. Въпреки това, притежателите на информационни и комуникационни технологии (ICT) от двата региона са относително неактивни, когато става въпрос за закрилата на техните ICT изобретения на всеки от двата пазара. В дългосрочен […]

Доброволна кампания от ИКЕА

Доброволна кампания от ИКЕА

Предприета e доброволна кампания от ИКЕА по изтегляне от търговската мрежа на детските люлки GUNGGUNG ИКЕА моли всички свои клиенти, които са закупили детската люлка GUNGGUNG, незабавно да преустановят употребата й и да я върнат във фирмения магазин. Стойността на артикула ще бъде напълно възстановена. Компанията изтегля продукта от продажба след получаването на сигнали за […]