Архив: август, 2014

Производство по искане на организация по рециклиране

Производство по искане на организация по рециклиране

Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на Национална органзация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци Производство № КЗК/973/2014 На 27.08.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на Национална органзация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци“АД/“НООРО“АД срещу Трансинс технорециклираща компания“АД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по […]

Канада и Норвегия се присъединиха към инструмента класифициране на стоки и услуги TMclass

Канада и Норвегия се присъединиха към инструмента класифициране на стоки и услуги TMclass

Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM с удоволствие съобщава за интегрирането на Ведомството за интелектуална собственост на Канада CIPO – OPIC (Canadian Intellectual Property Office / Office de la propriété intellectuelle du Canada) и Норвежкото ведомство за индустриална собственост NIPO (Patentstyret) в инструмента за класификация на стоки и услуги TMclass. С тези последни […]

Жалби срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД

Жалби срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД

Нямате право на отказ до 14 дни без основание от договорите за краткосрочно настаняване, сключени извън търговски обект

Нямате право на отказ до 14 дни без основание от договорите за краткосрочно настаняване, сключени извън търговски обект
„Гише на пътника” на пристанище Несебър

„Гише на пътника” на пристанище Несебър

Пристанище Несебър. ЕПЦ България разяснява правата при пътуване и пазаруване в ЕС.

Пристанище Несебър. ЕПЦ България разяснява правата при пътуване и пазаруване в ЕС.
Иск срещу Водоснабдяване и канализация

Иск срещу Водоснабдяване и канализация

Колективен иск срещу Водоснабдяване и канализация  ЕООД – гр. Добрич Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – гр. Добрич за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал.5 и чл.32, ал.2 от „Общи условия за предоставяне на В […]

Три от всеки четири заявки за марки във Финландия са подадени онлайн

Три от всеки четири заявки за марки във Финландия са подадени онлайн

Подаването на онлайн заявки за марки набира все по-голяма популярност във Финландия. В началото на 2014 г. 78% от националните заявки за марки бяха подадени чрез онлайн услугата на службата. През 2013 г. онлайн заявките бяха 55%. През лятото на 2013 г. финландската служба въведе нова онлайн услуга за подаване на заявки за регистрация на търговски марки. Тя […]

Рекордна година за студентски обмени

Рекордна година за студентски обмени

Близо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в програмата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27-годишна история. Програма „Еразъм“ дава възможност на студенти да прекарат до една година в друга държава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В рамките на програмата студентите […]

Два нови проекта за сближаване на практиките в  областта на промишлените дизайни

Два нови проекта за сближаване на практиките в областта на промишлените дизайни

От началото им през януари и двата проекта на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM в областта на промишлените дизайни по Програмата за сближаване на практики, CP6: Хармонизиране на графичното представяне и CP7: Хармонизиране на означенията на продуктите, са набрали скорост благодарение на екипите, които работят по тях и членовете на групите по […]

Производство срещу БТК

Производство срещу БТК

Комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу БТК Производство № КЗК/949/2014 На 20.08.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на НСМСКО „ТВ клуб 2000“ срещу „БТК“ЕАД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) може да е всяко действие или […]

Vivacom е начислявала неправомерно неустойки

Vivacom е начислявала неправомерно неустойки

Експертите на Комисията за защита на потребителите съветват, когато посещавате офисите на мобилните оператори да обръщате задълбочено внимание на това какъв документ ви поднасят да подпишете и какво е неговото съдържание. Освен това е важно да следите и месечните си фактури и ако ви се стори, че има сериозно разминаване със сумите от предходни месеци, а сте ползвали услугата обичайно, поискайте справка.

Експертите на Комисията за защита на потребителите съветват, когато посещавате офисите на мобилните оператори да обръщате задълбочено внимание на това какъв документ ви поднасят да подпишете и какво е неговото съдържание. Освен това е важно да следите и месечните си фактури и ако ви се стори, че има сериозно разминаване със сумите от предходни месеци, а сте ползвали услугата обичайно, поискайте справка.