Архив: май, 2014

Класация за най-добри брандове 2014

Класация за най-добри брандове 2014

В последната класация BrandZ™ Топ 100 Най-ценни световни бранда 2014, изготвяна от Millward Brown, стойността на водещите търговски марки се увеличава с $310 милиарда, достигайки $2.9 трилиона, което представлява покачване с 12 процента. Увеличаване на стойността се наблюдава при всички изследвани категории като при 10 от 14, то се изразява с двуцифрено число, показвайки, че […]

Отхвърлено възражение срещу регистрация на европейска марка NARIN

Отхвърлено възражение срещу регистрация на европейска марка NARIN

Притежател на по-ранна марка на Общността е подал възражение срещу заявлението за регистрация като европейска търговска марка на словната марка ‘NARIN’ за стоките и услугите от класове 29, 30 и 35. Във възражението си ищецът се позовава на чл. 8(1)(b) от Регламента за търговски марки на Общността CTMR, базирайки се на няколко по-ранни права. Заключението на […]

Проекти на ведомството за европейски марки и дизайни, финансирани от ЕС

Проекти на ведомството за европейски марки и дизайни, финансирани от ЕС

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е определило и изпълнява три мащабни проекта, финансирани от Европейската комисия. Началото на проектите е през първото тримесечие на 2013г като се очаква продължителността им да бъде три години. ECAP III, в страните, които принадлежат към Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN) IP Key project, в Китай […]

АП Март придобива Пикадили

АП Март придобива Пикадили

Комисията за защита на конкуренцията разреши на АП Март да придобие Пикадили Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „АП Март“ АД върху „Пикадили“ АД. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. Участниците в концентрацията са предприятия, които не са активни на един и същи пазар […]

Положително развитие за Китай

Положително развитие за Китай

В Special 301 за 2014г. USTR обяви, че през август 2013 г. са публикувани ключови изменения в Китайския Закон за търговските марки, като: разпоредби за борба с кражбата на търговски марки, разширяване на защитата на звуковите марки, разрешение за мулти-класова регистрация, както и рационализиране на заявяването и процедурите по обжалване. Въпреки това, САЩ  все още […]

Плагиати ли са Лед Цепелин?

Плагиати ли са Лед Цепелин?

Творчеството на една от най-успешните групи на всички времена, Лед Цепелин, не рядко е било поставяно под въпрос заради използване произведенията на други артисти без посочване на източник. Критиците на групата твърдят, че Лед Цепелин често използват откъси от блус, фолклорни и рок творби. Това поражда интересен въпрос – кога творбата на даден артист е […]

Творчеството на една от най-успешните групи на всички времена, Лед Цепелин, не рядко е било поставяно под въпрос заради използване произведенията на други артисти без посочване на източник. Критиците на групата твърдят, че Лед Цепелин често използват откъси от блус, фолклорни и рок творби. Това поражда интересен въпрос – кога творбата на даден артист е […]
КЗК санкционира Нетуоркс и Норделинк

КЗК санкционира Нетуоркс и Норделинк

КЗК санкционира Нетуоркс България и Норделинк България за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 30 от ЗЗК от страна на „Нетуоркс-България“ ООД и „Норделинк-България“ ООД от гр. Русе и наложи имуществена санкция на дружествата в размер на 1 % от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2013 г., равняващи […]

Италия е извадена от Списъка за наблюдение на Special 301 за 2014

Италия е извадена от Списъка за наблюдение на Special 301 за 2014

Special 301 за 2014 г. съобщава  изваждането на Италия  от списъка на наблюдаваните страни, което е  резултат от въвеждането на Италианския Регулаторен Орган в областта на комуникациите (AGCOM) през 2013 година. Регулациите са приети за  борба с пиратството в интернет чрез ефективни и адекватни механизми. Това се разглежда като  голямо постижение за Италия в защитата […]

Какво е важно да знаем за регистрацията на европейски промишлен дизайн?

Какво е важно да знаем за регистрацията на европейски промишлен дизайн?

Да притежаваме регистриран промишлен дизайн ясно показва на нас и на нашите конкуренти какво е било създадено и кога се е случило това. Правото може да се подновява за срок от 25 години и би могло да се превърне в основния актив на компанията ви. Вашият дизайн е вашия подпис в света на интелектуалната собственост. […]

Санкция за нелоялно привличане на клиенти

Санкция за нелоялно привличане на клиенти

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция за нелоялно привличане на клиенти Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение по чл. 36, ал. 3 от ЗЗК от страна на „Р И Ф 2003” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 2 % от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за […]