hfhfhfhfhfh

Месечен архив: февруари 2014

ЕП одобри Директива за тютюневите изделия

ЕП одобри Директива за тютюневите изделия

Законодателен проект целящ да направи тютюневите продукти по-малко привлекателни за младите хора, беше одобрен от членовете на Парламента в сряда. Неофициално съгласуваният с министрите на здравеопазването на държавите членки текст, изисква върху всички опаковки...

Общо комюнике относно класифицирането на стоки и услуги

Общо комюнике относно класифицирането на стоки и услуги

На 20-ти февруари, ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз, участващи потребителски асоциации и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, са публикували на своите сайтове трето Общо комюнике във връзка с ‘IP Translator’,...

Над 265 000 заявления за регистрация на патент са подадени в ЕПВ през 2013г (+2.8%)

Над 265 000 заявления за регистрация на патент са подадени в ЕПВ през 2013г (+2.8%)

През 2013г Европейското патентно ведомство е получило над 265 000 заявления за регистрация на патент. Това представлява увеличение с 2.8% спрямо 2012г (257 700 заявки), и е най-висок резултат в истприята на ведомството. Миналата...

Европейският съд потвърди – публикуването на хиперлинкове не е нарушение на авторски права

Европейският съд потвърди – публикуването на хиперлинкове не е нарушение на авторски права

На 13.02.14 Евопейският съд (ЕС) публикува дългоочакваното решение по преюдициално запитване, с което се търсеше отговор на въпроса – публикуването, предоставянето на хиперлинкове към материали от други сайтове представлява ли нарушение на авторски права...

Отказ за регистрация на промишен дизайн за форма на домат

Отказ за регистрация на промишен дизайн за форма на домат

ФАКТИ: Заявителят иска да регистрира като промишлен дизайн формата, представена тук, за продуктите зеленчуци и плодове от Клас 1-02 на Класификацията от Локарно. Експертизата е информирала заявителя, че дизайнът не отговаря на определението за...

Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост

Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост

Първата по рода си Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост ще се проведе в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни в Аликанте. Събитието е насрочено за 29-ти и 30-ти май...

Валмарк осъди конкуренти

Валмарк осъди конкуренти

Фармацефтичната компания Валмарк осъди конкуренти за заблуждаваща реклама Комисия за защита на конкуренцията налага имуществена санкция на „Неофарм Трейдинг“ ООД, в размер на 40 400 лева и на „Неофарм България“ ЕООД (предишно наименование „САНА...

Ведомството за марки и дизайни на Общността, домакин на срещи от Конвергентната програма

Ведомството за марки и дизайни на Общността, домакин на срещи от Конвергентната програма

Представители на европейски национални и регионални ведомства за интелектуална собственост и потребителски организации се срещнаха в централата на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM на 10-ти и 11-ти февруари в рамките на две...

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД ОЧАКВАНОТО ПРЕЗ 2014 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД ОЧАКВАНОТО ПРЕЗ 2014 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

Какво ще се промени в българското законодателство след очакваното през 2014г. изменение на Първа директива на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО) В статията „Промени в законодателството по...

Най-честите нарушения

Най-честите нарушения

Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция през 2013 г. Като специализиран административен орган, разполагащ със специални правомощия, произтичащи от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Комисията за защита на конкуренцията осъществява основната цел...