Архив: 29 ян. 2014

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Стартова конференция по Проект „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва обучение на служителите си на всички нива за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и за повишаване уменията им в специализирани области […]