Архив: 21 ян. 2014

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

  В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 921 – ПШЕНИЦА СОРТ „НИКИБО” със заявител Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово и със селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив, Благой А. Андонов, Павлинка В. Стойчева, Садово, Мария К. Витанова, Първенец, Радослав Р. Чипилски, Пловдив. Заявката е подадена […]