WIPO Lex – база данни от закони и договори в областта на интелектуалната собственост

WIPO Lex e база данни от закони и договори в областта на интелектуалната собственост на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Предоставената информация е изчерпателна и актуална, налична е за свободен достъп в целия...