Архив: 10 ян. 2014

WIPO Lex - база данни от закони и договори в областта на интелектуалната собственост

WIPO Lex – база данни от закони и договори в областта на интелектуалната собственост

WIPO Lex e база данни от закони и договори в областта на интелектуалната собственост на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Предоставената информация е изчерпателна и актуална, налична е за свободен достъп в целия си обем. Освен конкретни закони, в WIPO Lex е поместена и информация, която анализира и интерпретира тези закони и договори. Със […]