hfhfhfhfhfh

Дневен архив: януари 8, 2014

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

В Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху АЗАЦИКЛОХЕКСАПЕПТИДИ Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за...

Проект за нов Наказателен кодекс

Проект за нов Наказателен кодекс

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова представи в Министерски съвет проектът за нов Наказателен кодекс. В частта престъпления против интелектуалната собственост са предвидени следните текстове: Раздел VІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Плагиатство...

СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Някои музикални произведения, отговарящи на определени условия, посочени в глава пета на Закона за авторските и сродните им права (ЗАПСП), могат да бъдат използвани свободно, без за тях да се дължи възнаграждение или разрешение...