Архив: 23 Дек. 2013

НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

В сила от 13.06.2008 г. Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г. Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., […]

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщава, че в самия край на 2013г., няколко държави се присъединиха към проектите DesignView за промишлен дизайн и за търговски марки TMview. Базата данни за промишлени дизайни вече включва информация от тринадесет ведомства, като последните присъединилите се са Чехия, Литва и Швеция. От своя страна, TMview обхваща данните […]

Collective Rights Management Organizations in Bulgaria

Collective Rights Management Organizations in Bulgaria

If you are a right holder of copyrighted works, you can manage alone all aspects of their licensing. In this way you may be able to determine all the terms and conditions for each use of your work. However it may be difficult for the users to make contact with each right holder in order […]