Архив: 17 Дек. 2013

Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Насоки относно практиката на Ведомството за европейски марки и дизайни

Проектът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM да трансформира своите настоящи Наръчници и Насоки в нов комплект от актуализирани Насоки, който ще бъде уникален източник на информация относно практиката на OHIM, изпълни поредна важна стъпка. На 4 декември 2013г., Президентът на Ведомството прие Работен пакет 1 на новите Насоки. Те ще бъдат публикувани на […]

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Колективен иск срещу ФАКТОР И.Н. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ФАКТОР И.Н.“АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл.7, ал.1 и ал.2 и чл.9 от раздел V. „Неизпълнение, Неустойки, Предсрочна изискуемост на кредита.“в „Договор за микрокредит“, предлаган от „ФАКТОР И.Н.“АД, които КЗП […]

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка JUMEIRAH, рег. №60076, собственост на фирма „ДЖЕТ СЕТ” ЕООД, Бургас. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; клас 41: образование; обучение; развлечение, спортна […]