Архив: октомври, 2013

Самолетна компания е нелоялна спрямо потребителите

Самолетна компания е нелоялна спрямо потребителите

Самолетната компания Изи Джет е нелоялна спрямо потребителите Самолетната компания Easy Jet Airplane Company Ltd. не предоставя ясна и пълна информация за всички допълнителни такси, които формират крайната цена на билетите й при онлайн резервация. Липсват и данни, които да позволят на потребителя да идентифицира доставчика на услугата. Сигналът постъпи в Комисията за защита на […]

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство. Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията […]

Според проучване около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектор

Според проучване около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектор

Днес Европейската комисия приветства публикуването на проучване относно правата върху интелектуална собственост, извършено съвместно от Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). В това проучване, озаглавено „Силно зависещи от авторските права сектори: принос към икономическите резултати и заетостта в Европа“ (септември 2013 г.), се измерва значението на правата върху интелектуална собственост за […]

Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко гарантират актуалност на приложението TMview

Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко гарантират актуалност на приложението TMview

В рамките на скорошния кръг от срещи с международни ведомства и организации за интелектуална собственост в Женева, Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, г-н Кампинос, е подписал допълнения към меморандумите за разбирателство по проекта TMview с националните ведомства на Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко. Това са ведомствата, които и доведоха до […]

OTTO GROUP отменена

OTTO GROUP отменена

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка OTTO GROUP, рег. №910698, собственост на фирма „OTTO” GmbH & Co.KG*, Германия. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 01.06.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013 ================================================= * Otto GmbH […]

Смяна на заложния кредитор на марките TVmania

Смяна на заложния кредитор на марките TVmania

На 05.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана промяна в първи по ред особен залог, а именно смяна на заложния кредитор от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на „ИНВЕСТБАНК” АД по отношение на следните марки, притежание на „Медийна група България-Холдинг” ЕООД: tvmania.bg, рег. №81432 TVmania, рег. №81433 TVmania, рег. №81434   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, […]

Испания вече използва Similarity

Испания вече използва Similarity

Испанското патентно ведомство вече използва инструмента Similarity (сходство). Това последно изпълнение прави общия брой ведомства, които използват Similarity, осем, включително Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM. Similarity е инструмент за търсене, който позволява на потребителите правилно да преценяват дали дадени стоки и услуги се считат за сходни, и до каква степен, или различаващи се, […]

Интернет магазин обвинява конкурент в имитация

Интернет магазин обвинява конкурент в имитация

Интернет магазин за дамски и мъжки облекла обвинява конкурент в имитация Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от страна на „КЛОТИНГ БРАНДЕД“ ООД спрямо „Ивет БГ“ – притежател на един от най- известните и утвърдени интернет магазини за дамски и мъжки облекла в България, интернет магазина IVET.BG. Искателят твърди, че „Клотинг […]

Конференция по марки и дизайни в Европа 2013

Конференция по марки и дизайни в Европа 2013

Академията по европейско право /ERA/ организира на 7 – 8 октомври 2013г. в Аликанте ежегодната Конференция по марки и дизайни в Европа. Основната й цел тази година е да подготви работещите в областта за реформата на Европейската система за марки и дизайни. Ще бъдат анализирани и по-интересни и знакови случаи от правната практика. Информация относно […]

ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ се отказа от „ГОЛЕМИЯТ БРАТ”

ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ се отказа от „ГОЛЕМИЯТ БРАТ”

В брой 7 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за отказ от изключителното право върху марка във връзка с чл. 24, ал.1 от ЗМГО. Марката е ГОЛЕМИЯТ БРАТ рег. №51159, с притежател „ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, София. Отказът е с дата на вписване 19.07.2013г.   Източник: Патентно Ведомство