Архив: 16 окт. 2013

ЗАЯВКА ЗА НОВ СОРТ ГОДЖИ БЕРИ

ЗАЯВКА ЗА НОВ СОРТ ГОДЖИ БЕРИ

В Патентно Ведомство е подадена заявка за нови сортове растения Вх. № 917 Р1 – ГОДЖИ БЕРИ СОРТ „ДЖИ БИ 1” с притежател „БИО ТРИИ” ООД*, София. Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013 ================================================= *”Био трии” ООД е създадена в края на 2008г. Основната й дейност e разработване на високоефективни технологии за размножаване по […]

Румъния и Чехия вече използват инструмента User Satisfaction Survey

Румъния и Чехия вече използват инструмента User Satisfaction Survey

Националните ведомства на Румъния и Чехия се включиха в проекта User Satisfaction Survey. Така, общият брой национални и регионални ведомства за интелектуална собственост от ЕС, които използват инструмента вече е 14. Преди пълноценно да се включат в проекта, националните ведомства получиха обучение на място от екипа по интегриране, в сътрудничество с членове на работни групи. […]