Архив: 15 окт. 2013

Забранено споразумение

Забранено споразумение

Комисията за защита на конкуренцията санкционира дружества за забранено споразумение Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 2 019 лв. на „Транском Автогара“ ЕООД и 630 лв. на „Галис Автогара“ ООД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващото положение на пазара за достъп до територията на Автогара Юг – […]

По-голяма професионална мобилност в ЕС

По-голяма професионална мобилност в ЕС

Виртуална професионална карта за квалификация ще улесни лекари, фармацевти и архитекти, които са решили да практикуват професията си в друга държава от Европейския съюз. Новата система ще ограничи специалистите, на които е забранено да практикуват професията си в собствената им държава, да работят в чужбина. Правилата се въвеждат от нов проектозакон, подкрепен от Парламента в […]