Архив: 10 окт. 2013

Отмениха регистрацията на марка CARDINAL

Отмениха регистрацията на марка CARDINAL

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка CARDINAL, рег. №810187, собственост на румънската фирма SC EUROAVIPO SA. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: Клас 34 – Тютюн (суров и обработен), изделия за пушачи, кибрит. Отменянето има действие […]

Дистанционни стажове за български студенти

Дистанционни стажове за български студенти

Министерският съвет стартира  Инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. […]

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма за нелоялна конкуренция при участие в обществена поръчка Комисията за защита на конкуренцията установи, че Консорциум Идреко-Инсигма ДЗЗД е извършило нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.) и наложи имуществена санкция в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева на „Джъдзян Джъда Инсигма Груп Ко-Лтд” и санкция в размер 50 000 (петдесет […]