Архив: 02 окт. 2013

ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ се отказа от „ГОЛЕМИЯТ БРАТ”

ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ се отказа от „ГОЛЕМИЯТ БРАТ”

В брой 7 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за отказ от изключителното право върху марка във връзка с чл. 24, ал.1 от ЗМГО. Марката е ГОЛЕМИЯТ БРАТ рег. №51159, с притежател „ИНТЕРМЕДИА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, София. Отказът е с дата на вписване 19.07.2013г.   Източник: Патентно Ведомство

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА КЗК ПО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КАМБУРОВ И СЪДРУЖНИЦИ“ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Р Е Ш Е Н И Е № 520 София, 28.04.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията в състав: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангелина Милева   ЧЛЕНОВЕ: Весела Антонова Елена Димова   при участието на секретар-протоколиста Милена Емилова, […]

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция от 95 352 лв. за производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията санкционира с 95 352 лв. производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Бисер Олива“ АД, „Велизара 2000“ ЕООД, „М.М. Малешков“ ЕООД , „Загора 2000“ ООД и „Фамилекс“ ООД […]

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Делегация от Ведомството за индустриална собственост на Косово, водена от генералния директор Флутура Хокса, посети Патентното ведомство от 23 до 25 септември. По време на визитата бе проведено обучение в рамките на европейския проект за укрепване на системата за интелектуална собственост в Косово. Гостите бяха приветствани от заместник-председателя на Патентното ведомство Зорка Милева, която представи […]