Архив: 01 окт. 2013

Отмениха марка OTTO

Отмениха марка OTTO

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка OTTO, словна, рег. №887549, собственост на фирма „OTTO” GmbH & Co.KG*, Германия. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана. Отменянето има действие от 01.06.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013 ================================================= […]

Проучване за въздействието на интелектуалната собственост

Проучване за въздействието на интелектуалната собственост

Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Антонио Кампинос, се присъедини към Комисар Барние и Президента на Европейското патентно ведомство Батистели по време на пресконференция в Брюксел, за да представят първото цялостно и основано на доказателства проучване относно въздействието на интелектуалната собственост върху европейската икономика. OHIM, действайки чрез Европейската обсерватория за нарушения на […]

Проверка на Топлофикация София

Проверка на Топлофикация София

КЗК извърши проверка на място в офиси на топлинни счетоводители и Топлофикация София Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офисите на Иста България ЕООД, Техем Сървисис ЕООД и Топлофикация София ЕАД във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение на разпоредбите на глава ІІІ и глава ІV от ЗЗК от […]