Архив: 27 сеп. 2013

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

На 29.07.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, е вписана първа обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя лицензия/ на притежателя „МАРСЕЛ ТОЙС” ЕООД по отношение на марка MARSEL TOYS, рег.№ 70024 Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Мерки за стимулиране на конкуренцията

Мерки за стимулиране на конкуренцията

КЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на болничната медицинска помощ Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Производството пред КЗК e образувано по собствена инициатива на комисията в резултат на извършен от нея предварителен преглед […]