Архив: 12 сеп. 2013

Хармонизиране на Словенското ведомство за интелектуална собственост

Хармонизиране на Словенското ведомство за интелектуална собственост

Словенското ведомство за интелектуална собственост вече е част от Общата хармонизирана база данни за Класификация на стоки и услуги. В резултат на това, пълният комплект преводи на словенски език на Общата хармонизирана база данни е достъпен за всички потребители посредством приложението TMclass. Това е най-скорошното разширяване в рамките на Хармонизационния проект за стоки и услуги, […]

Бързите кредити

Бързите кредити

Внимавайте с бързите кредити! Забранена е нелоялна практика на небанкова финансова институция Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на небанкова финансова институция да прикрива съществена информация относно основните параметри по предоставян кредит, а именно – крайна цена, погасителния план и Общите условия и годишния процент на разходите (ГПР). Тези параметри на кредита са в […]