hfhfhfhfhfh

Дневен архив: септември 2, 2013

Заличиха регистрацията на марка ANGRO MASTER

Заличиха регистрацията на марка ANGRO MASTER

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка ANGRO MASTER, рег.№64336, собственост на фирма „Ангро” ООД, София. Заличаването е на основание чл.26 от ЗМГО и е за всички класове, за които марката е била регистрирана, а...

Големия срещу Малкия Йейл – спор за търговска марка

Големия срещу Малкия Йейл – спор за търговска марка

Едната образователна институция е величествен университет, простиращ се на 835 акра, където хиляди студенти изучават всичко от древни философии до нови технологии. Другата е скромна академия с локации в няколко крайградски търговски центъра, където...