Архив: септември, 2013

БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

На 10.06.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Веселка Любенова, е вписана втора обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя лицензия/ на притежателя „БРАВО” ООД по отношение на следните марки: ЕЛЕНА, рег.№48609 НАШ’ТЕ, рег.№61307 СИТИ/SITI, рег.№61891 bravo, рег.№79711 Express HoReKa, рег.№81326 […]

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

На 29.07.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, е вписана първа обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя лицензия/ на притежателя „МАРСЕЛ ТОЙС” ЕООД по отношение на марка MARSEL TOYS, рег.№ 70024 Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Мерки за стимулиране на конкуренцията

Мерки за стимулиране на конкуренцията

КЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на болничната медицинска помощ Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Производството пред КЗК e образувано по собствена инициатива на комисията в резултат на извършен от нея предварителен преглед […]

OHIM с участие на Общото събрание на Световна организация за интелектуална собственост

OHIM с участие на Общото събрание на Световна организация за интелектуална собственост

Швейцарският град Женева тази седмица е домакин на Общото събрание на СОИС 2013г. Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, в рамките на три дни, г-н Антонио Кампинос, провежда серия от двустранни срещи с международни ведомства и организации за интелектуална собственост. Тези срещи са част от стратегическия план на OHIM за международно сътрудничество. Кръгът […]

Особен залог върху марка „ЗА ЖЕНАТА”

Особен залог върху марка „ЗА ЖЕНАТА”

На 05.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, по отношение на следната марка, собственост на „Издателство за списания – Медиа“ ЕООД, София: ЗА ЖЕНАТА, рег.№ 30930   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Спонсорство за издаване на книга за Георги Марков

Спонсорство за издаване на книга за Георги Марков

Търси се спонсор или рекламодател, който да финансира издаването на книга, посветена на Георги Марков. Книгата е  “Увод в изучаването на личността и творчеството на Георги Марков. От символите към текстовете на писателя”. Автор е писателят Гавраил Панчев. Книгата се предвижда да бъде във формат 70х100/32 с обем около 400 страници, твърди корици. Инвеститорът ще […]

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закон за ДДС Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на измененията и допълненията на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С цел подобряване на контрола и събираемостта на приходите от ДДС и […]

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Под ръководството на видния български професор Камен Веселинов в брой 7/2013 на Официалния си бюлетин Патентно ведомство публикува заявка за марка №126957 на първомайската фирма „ББП” ООД, включваща следното изображение:           Дори след продължително и старателно вглеждане в образа на марката, който са публикували от ведомството, не става ясно какво се […]

OHIM на Годишната конференция на MARQUES

OHIM на Годишната конференция на MARQUES

Делегация на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM присъства на 27-та Годишна конференция на MARQUES, Асоциация на притежателите на марки в Европа, в Монте Карло (17-20 септември). Конференцията е значимо събитие в сферата на интелектуалната собственост в Европа като сесиите обхващат теми, свързани с прилагането на търговски марки, ограничения на свободното слово и влиянието […]

Марка ЗДРАВЕ на Престиж-96  ООД отменена

Марка ЗДРАВЕ на Престиж-96 ООД отменена

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ЗДРАВЕ / ZDRAVE, рег. №36288, собственост на фирма „Престиж-96“ ООД, Велико Търново, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 5 – диетични продукти за медицински цели; бонбони за фармацевтични цели; брашна за фармацевтични цели; брашна, обогатени […]