Архив: 08 авг. 2013

Емблемите като обект на закрила съгласно Регламента за марка на Общността

Емблемите като обект на закрила съгласно Регламента за марка на Общността

В свое решение от 10/07/2013 по дело T 3/12, ‘MEMBER OF €e euro experts’, Общият съд пояснява, че емблемите, попадащи в чл. 7(1)(i) CTMR и тези от чл. 7(1)(h) CTMR (член 6 трето на Парижката конвенция) имат една и съща степен на закрила. Чл. 7(1)(i) CTMR се отнася до идентични репродукции на емблемата, както и […]

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Комисията за защитата на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от МАРТИН Карбовски и „ВОЛТЕР“ ЕООД. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “ТЕЛЕМАН” ЕООД, гр. София срещу „ВОЛТЕР” ЕООД, гр. София и Мартин Кирилов Богданов (Карбовски) за установяване на евентуално извършени нарушения, постановяване прекратяване на нарушенията и […]

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

На 17.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху  марката от нейния притежател „БРАВО” ООД, наложена от ЧСИ Росица Апостолова, по отношение на следните марки: BRAVO, рег.№46857 BRAVO, рег.№79771   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013 * Фирма БРАВО ООД е създадена през 1993г. и […]