Архив: 07 авг. 2013

Kaufland изтегля от продажба дървени фенери „Фар”с морски мотиви

Kaufland изтегля от продажба дървени фенери „Фар”с морски мотиви

Комисията за защита на потребителите информира за изтегляни от търговската мрежа дървени фенери „Фар”с морски мотиви, марка : “Trendshop” В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация от „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД за изтегляни от търговската мрежа дървени фенери „Фар” с морски мотиви, марка “Trendshop”, баркод 4335896224503 с информация върху опаковката: […]

Иск срещу ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР

Иск срещу ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР

Иск срещу ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР е внесен в Комисията за защита на конкуренцията Производство № КЗК/784/2013 На 04.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Калиакра Уинд Пауър“ АД срещу „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД /“ЕСО“ АД/ с предмет злоупотреба с монополно или господстващо положение. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона […]

Правото върху марка БАЛКАН  включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

Правото върху марка БАЛКАН включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

На 19.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписано включване в масата на несъстоятелността на Кооперация „Христо Ников”* по отношение на следните марки: БАЛКАН, рег.№50479 БАЛКАН, рег.№68066   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013 * Търговска марка БАЛКАН на Кооперация „Христо Ников” е известна на българския пазар на сладкарски изделия от почти 40 години […]