Архив: юни, 2013

правилник

Новини от Патентно Ведомство

Отменена е регистрацията на марка „ТЕМПОС СПОРТ/TEMPOS SPORT“, рег. № 24703, на „АУГУСТА СПОРТ” ЕООД, София. Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство. Отменянето е за клас 25 – облекла и има действие от 24.03.2004г. В брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за отмяната на […]

Ведомството за европейски марки и дизайни с участие на Годишната конференция на ECTA

Ведомството за европейски марки и дизайни с участие на Годишната конференция на ECTA

Делегация от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM присъства на Годишната конференция на ECTA (European Communities Trade Mark Association) в Букурещ, миналата седмица. Представители на OHIM участваха в няколко сесии на конференцията. Акцент на тазгодишната конференция бе поставен върху режима за колективни и сертификатни марки на европейско ниво, Европейската мрежа за търговски марки и […]

Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, подложени на проверка Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и ОБРАЗУВА производство № КЗК/701/2013 по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, формиращи правната рамка относно организацията и дейността […]

Дарик Нюз придобива контрол върху Нет Инфо БГ

Дарик Нюз придобива контрол върху Нет Инфо БГ

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, по което е образувана преписка № КЗК-721/2013 г. С уведомлението Комисията се уведомява за намерението на „Дарик Нюз“ ЕООД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК върху търговското предприятие на „Нет Инфо БГ“ ЕАД. Дейностите осъществявани от концентриращите се […]

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

На 27.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка, наложена от частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, а именно – забрана на притежателя „ТРИПЪЛ Е” ООД да се разпорежда с правото върху марка ELIZABETH 3E Triple E, рег. №67236. Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.4/2013 Бел. на редактора: „ТРИПЪЛ Е” ООД е […]

Pan- European efforts to tackle PHARMACRIME

Pan- European efforts to tackle PHARMACRIME

The counterfeit medicines and illicit pharmaceutical businessis a significant threat to public health and safety In Europe. In response, the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Right, part of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), and Europol are co-hosting a major conference from 26 to 28 June 2013 in Alicante, Spain. […]

БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАКРИЛАТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАКРИЛАТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

България за пореден път попадна в негативен списък, този път страната ни е една от държавите, за които се счита, че не полагат достатъчно усилия за закрилата на интелектуалната собственост и затова е поставена от САЩ е в списък на наблюдаваните страни за 2013 г. Освен нас в списъка фигурират страни като Барбадос , Тринидад […]

120 години българска национална система за индустриална собственост

120 години българска национална система за индустриална собственост

В момента ръководството на институцията – Патентно ведомство, подменя исторически факти – празнува 65 години от основаването на Патентното ведомство, но обръща гръб на 120 годишнината от възникването на националната система за индустриална собственост и не смята да обясни как е функционирала тя според него 55 години без Патентно ведомство. Характерно за някои хора в […]

Исторически документи

Исторически документи

Исторически документи за професията на представителите по индустриална собственост и още нещо ……

METRO Group с отменена регистрация на марка

METRO Group с отменена регистрация на марка

В брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за отмяната на  регистрацията на марка Ciao, рег. № 715547, на MIP METRO Group Intellectual Property Gmb & Co. KG, Германия. Отменянето е за всички класове и има действие от 29.06.2006г. Източник: Патентно Ведомство