Архив: 21 февр. 2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения
Антифриз, който замръзва

Антифриз, който замръзва

Съмнения за антифриз, който замръзва По повод разпространена информация в медиите за предлагани за продажба в търговската мрежа антифризи, които замръзват преди обозначената на етикета температура, Комисията за защита на потребителите се самосезира, като предприе незабавни действия. С цел защита правото на потребителите на достатъчна информация, въз основа на която да оценяват основните характеристики на […]