Архив: 12 февр. 2013

Езиков режим по време на процедурите пред Ведомството за европейски марки и дизайни

Обявената в информационния бюлетин на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM от ноември 2012г. промяна в практиката, в смисъл, че при едностранни процедури заявителят и ведомството са обвързани от първия език на заявлението, независимо дали той е един от петте официални езика на Ведомството за европейски марки и дизайни, засега няма да влиза в […]

IP Панорама - най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама – най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

IP Панорама е развита в сътрудничество между Офиса за интелектуални права на Корея (KIPO), Корейската асоциация за насърчаване на иновациите (KIPA) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), в рамките на проект, озаглавен „Съвместно развитие на съдържанието за електронно обучение“. IP Панорама е насочена към подпомагане на малките и средни бизнеси (SME) за прилагане и […]