Архив: 11 февр. 2013

Отговори на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели 2011 година

Патентното ведомство огласи текстовете на отговорите на казусите от изпита за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели от 2011 година, но текстовете на казусите остава неизвестен…. КАЗУС 1 Въпрос 1 При формулирането на казус 1 е заложена проверка на съобразителността и наблюдателността на кандидата по отношение на сроковете, а именно […]