Архив: януари, 2013

Изключително право върху търговска марка

Изключително право върху търговска марка

Защита на изключително право върху търговска марка Производство № КЗК/53/2013 На 16.01.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на Върховен Касационен Съд във връзка със защита на изключителното право върху търговска марка, с предмет застъпничество за конкуренцията. Още новини Съюз на българските фармацевти иска становище от КЗК Производство № КЗК/25/2013 На […]

Заблуда на потребители

Заблуда на потребители

Заблуда на потребители при представяне на хранителни добавки, фотоапарати и бельо Испания, Германия и Литва съобщават за прилагането на заблуждаващи нелоялни търговски практики при предоставянето на информация за: • Продуктите за отслабване: Lipo-13 и Alcachofa de Laon в Испания; • Два модела на известна марка фотоапарати, единият от които все още не е пуснат на […]

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение да придобие Юробанк Ергасиас Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Национална банка на Гърция“ С.А., Гърция, върху „Юробанк Ергасиас“ С.А., Гърция, и неговите дъщерни предприятия в страната. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. В България участниците в концентрацията […]

Израел - нови индивидуални такси

Израел – нови индивидуални такси

В съответствие с Правило 35(2)(b) на Общия правилник съгласно Мадридската спогодба и след уведомление от страна на правителството на Израел, Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), постанови следните нови суми, в швейцарски франкове, за съответните индивидуални такси: заявяване или последващо посочване: за един клас стоки или услуги – 386; за всеки допълнителен […]

Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2012 НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, втора алинея от него, като взе предвид […]

Среща на ANDEMA с Ведомството за европейски марки и дизайни

Делегация от Испанската национална асоциация за защита на търговските марки (ANDEMA) наскоро проведе среща с представители на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте, с цел обсъждане на кръг от въпроси от сферата на интелектуалната собственост, засягащи техните членове. ANDEMA е асоциация с нестопанска цел, представляваща компании от различни сектори и разполага с […]

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси, който той е търпял месеци, опитва се да набеди IT служители. След това никой не е наказан – т.е. няма виновни. Това само доказва невъзможността му да ръководи ведомството.

5000 Евро награда за студенти в конкурс за Иновации на Европейския Патентен офис

5000 Евро награда за студенти в конкурс за Иновации на Европейския Патентен офис

Във връзка с тазгодишното честване на 40-та годишнина на Европейската патентна конвенция, Европейското патентно ведомство (ЕПО) организира конкурс на тема „Иновации”. Конкурсът е отворен за студенти от всички дисциплини, които са на поне 18 години,  записани в университет, колеж или еквивалентна академична институция в една от държавите-членки на Европейската патентна организация. Участниците ще бъдат поканени […]

Директивата за тютюневи изделия рискува да подкопае правата на Интелектуална собственост в ЕС пазарa

Директивата за тютюневи изделия рискува да подкопае правата на Интелектуална собственост в ЕС пазарa

Бизнес Движението за спиране на фалшифицирането и пиратството (BASCAP), една инициатива на Международната търговска камара (ICC), се опасява, че мерките, включени в нововъведената ЕС Директива за тютюневи изделия, ще доведе до отзвук от непредвидени отрицателни последици, подкопаващи правата на интелектуалната собственост (IP) и увеличаващи проблема с фалшифицирането в целия Европейски съюз. Възможността на собствениците на […]

EPO и USPTO стартират Кооперативна патентна класификация

EPO и USPTO стартират Кооперативна патентна класификация

ЕРО и патентното ведомство на САЩ (USPTO) стартираха схема за „Кооперативна патентна класификация“ (КПК) – глобална класификационна система за патентни документи. Системата е резултат от партньорство между EPO  и USPTO в техния общ стремеж да развият проста, международно съвместима класификационна система за технически документи и по-специфично – патентни публикации, които ще бъдат използвани от двете […]