Глобален иновационен индекс 2012

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.