Архив: 22 окт. 2012

Глобален иновационен индекс 2012

Глобален иновационен индекс 2012

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.