hfhfhfhfhfh

Дневен архив: октомври 18, 2012

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година

Европейската комисия изготви РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 от 27 юни 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]. Пълния текст на документа...