Глобален индекс за иновации 2012

В света се заражда нова динамика в сферата на иновациите въпреки дълбоките и трайни разделения в областта.