Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани за заблуждаващи реклами Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна „Екобулпак” АД и рекламна агенция...