Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб” Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница – пшенично брашно...