Архив: 05 окт. 2012

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАЩИТА

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАЩИТА
Сключване на договори от разстояние за телефонни услуги

Сключване на договори от разстояние за телефонни услуги

КЗП забрани на телеком сключване на договори от разстояние за предоставяне на телефонни услуги Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на телеком прилагането на пет нелоялни търговски практики при предлагането на договори от разстояние за предоставяне на телефонни услуги. Едната от схемите е следната. Оператор на телекома се обажда на абоната и отправя предложение […]