Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за разследване...